Příprava holistického (celostního) terapeuta

Uzdrav svůj život a poznej sílu a dary celostní medicíny!

Poznejte a naučte se tradiční evropské terapeutické metody celostní medicíny. Søren vede každého z nás zpět do našeho nitra. Pomáhá nám nalézt skryté talenty, vnitřní esenci, vyléčit skrytá zranění a uvolnit napětí, které si nevědomky držíme v těle. Abychom však mohli projít touto proměnou, musíme se vzdát našich představ o sobě. Spolu se svou ženou Pavlínou, Søren předává posvátné starověké učení holistické medicíny, která byla poprvé vědecky popsána již 500 př.n.l. řeckým lékařem Hippokratem.

 

Pod vedením Sørena Ventegodta a Pavlíny Kordové

Příprava holistického (celostního) terapeuta s vlastní praxí v tělesném, duševním a sexuálním léčením.
Nabízíme Vám dvou letý výcvik, který Vás připraví na otevření Vaší vlastní praxe. Budete pracovat s hovorovou a dotekovou terapií (kombinace psychodynamické psychoterapie a emočního doteku) což je tradiční léčbebná metoda, kterou využívali léčitelé v Evropě, jak zdokumentoval Hippocratés.

Díky sebepoznávacímu procesu, po celou dobu výcviku, ovládnutím jedinečných a silných technik a terapeutických přostředků, nabudete schopnost pomoci druhým, kterým moderní lékařství nebylo dostatečné.

Výcvik trvá dva roky. První část obsahuje psychickou přípravu a vzájemný výcvik. V druhém roce pak zahájíme terapeutickou práci s klienty pod vedením (vstup do druhé části výcviku je podmíněn kvalifikací na konci té první). Váš dopad na klienty bude ohodnocen. Pokud prokážete, že Vaše zvládnutí technik a dostatečné porozumění, které použijete v praxi, přinese pomoc klientům, bude nám velikou ctí udělit Vám diplom. Diplom, který doloží vaše vlohy a úroveň Vašich schopností, abyste si mohli začít svou vlastní praxi pod dohledem jako terapeut asistent.

 

Kurzy zahrnují:

  • Výcvik v sebeuvědomění a životní filozofii – porozumění sobě sama na úrovni těla, mysli, ducha a sexuality
  • Výcvik v rozhovorové terapii – jak zpracovat a vstřebat emoční náplň, jak pracovat s problémy a traumaty
  • Výcvik v dotekové terapii – jak chápat tělo a pracovat s fyzickými, emočními a sexuálními problémy
  • Výcvik v sexologii – jak pracovat se sexualitou a přistupovat k sexuálním problémům, partnerská a vztahová terapie

Program 2020 klikněte zde

O lektorech

Janu Søren Ventegodt
S autorstvím více než 250ti vědeckých článků na téma kvalita života a léčení a osmi učebnic  o podloženém, celostním léčitelství, je Ventegodt vedoucím vědcem v 2500 let staré tradici Evropské celostní terapie. Vedntegodt vyučuje  a vede studenty v celostní medicíně po dvě desetiletí. Má třicet let zkušeností jako terapeut. Díky lékařskému studiu, se postavil do vedení Vědeckého výzkumného centra o kvalitě života na lékařské univerzitě v Kodani od počátku v roce 1990. Vedl také Severský Kampus kolegia  univerzity v Grazu, který uděluje Evropský vědecký magistrát v alternativní, psychosociálí a doplňkovém lékařství (2006-2008).

Pavlína Kordová
Pavlína je bytostnou psychoterapeutkou a zkušenou terapeutkou v práci s tělem. Je také Sørenova partnerka a spolu učitelka na mnoha kurzech. Vede terapie v Meditačním centru ve Švédsku. Tím, že vnášní ženský pohled do svého učení, probouzí starou léčitelskou tradici k životu. Pavlína má silnou intuici a dar vidění skrze lidské problémy a porozumění jejich příčinám.

 

Další kurz

5 denní intenzivní výcvik

13. – 17.11.2019 – Maitrea / Praha

 

Volně navazující druhý modul výcviku celostní terapie SAM (Sacred Ancient Medicine). Pokud jste však nebyli na prvním modulu, nemusíte se obávat a můžete se přihlásit. První modul není nezbytně nutný k práci na semináři.
Výcvik probíha dvakrát ročně v 5-ti denních cyklech.

V teorii a v praxi si projdeme základní postupy SAM.
Seznámíme se s etikou a základnímy pravidly celostní medicíny. Část výcviku je vždy formou teoretické přednášky, na kterou navazuje praktická část práce s technikami a metodami celostní medicíny.

Den 1: Základní postupy celostní terapie SAM
Den 2: Postupy celostní sexuologie
Den 3: Postupy celostního somatického léčení
Den 4: Postupy celostní psychologie a psychiatrie
Den 5: Postupy celostní terapie a léčení – péče o celou lidskou bytost

Již dlouho je známé propojení rozhovorové terapie a práce s tělem pro účel léčení těla, mysli, ducha a sexuality. Poprvé bylo vědecky popsáno řeckým lékařem Hippocratem a jeho studenty 500 př. n. l..
Za posledních 100 let studují lékaři především užití chemických léčiv a celostní medicína v původní podobě se používá podstatně méně než v minulosti. Během 20. století si pacienti po celém světě vyvinuli silnou vírů v chemická léčiva. Problémem těcho léčiv je, že často odstraní symptomy bez skutečného vyléčení. A to uvede špatné zdraví do chronického stavu.
ěhem uplynulých 30ti let velké množství nové vědy poukazuje na to, že původní léčitelství často pomáhá k uzdravení více než 50% pacientů – a často je uvede do nového šťastného života s mnohem větším porozuměním sobě a druhým. Jak to vypadá, nedávná věda v psychodynamice, psychoterapii a podloženém celostním léčitelství podporuje pozici tradičního léčiteství: že nejen sexuální disfunkce a psychologické či bytostné potíže, ale i většina tělesných, duševních symptomů a onemocnění je ve skutečnosti psychosomatikého původu.
Základem většiny lidských zdravotních problémů jsou v bohatém západním světě obecně emoce. Příčiny symptomů a onemocnění  jsou nalezeny v pacientově nevědomé mysli, která nese vzpomínky na traumatické zážitky z minulosti. Jen když obtížné a potlačené emoce jsou znovu procítěny a zážitkům z milosti je velmi dobře porozuměno, může být negativní poznání (podmínění) odnaučeno  a problémy vyřešeny.

Tedy starověké pravidlo léčení zní:
1) prociť – potlačené emoce
2) porozuměj – co se ti stalo
3) propusť – svá negativní přesvědčení.
Úlohou celostního terapeuta je podpořit a zajistit tento jednoduchý proces léčení. Jak bylo vědecky prokázáno v posledních letech, tyto tři kroky jsou přítomné v šamanských a tradičních léčebných systémech na všech kontinentech.

Přijďte si osvojit metody celostní medicíny a naučte se pomáhat sobě i druhým v další části výcviku celostní medicíny SAM, zaměřené na teoretickou a praktickou část.

S dotazy se obraťte na Kasru tel. +46 762 477 160 , e-mail: pavla.kordova@gmail.com nebo na facebook Janu Kasra

 

Program 2020 klikněte zde

 


 

Jasnost a ostrost odpovědí Sorena. Jednoduchost a účelnost, bez zbytečné omáčky. Pohled, jaký mi zatím nikdo nebyl schopný ukázat.

David

 

Seminář byl jedním z nejkrásnějších a nejvíce probouzejících zážitků mého života. Sørenova upřímnost je požehnáním.

Michaela

Comments are closed